fbpx

Planproof

Me suunnittelemme Parempaa huomista

Olemme onnekkaita saadessamme työskennellä useissa uusiutuvan energian projekteissa ja voimme tukea omalla osaamisellamme hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

UUSIUTUVA energia YHteiSKUNNASSA

OLEMME OLLEET OSANA UUSIUTUVAN ENERGIAN PROJEKTEISSA KUN:

Kierrätettävästä materiaalista on voimalaitoksilla tuotettu hiilineutraalia sähköenergiaa ja kaukolämpöä lähialueen asukkaille.  

Orgaanisesta jätteestä on tuotettu 100 % uusiutuvaa biokaasua, jota on käytetty mm. liikenteen ja teollisuuden polttoaineena sekä kotien lämmityksessä.

Vesivoimalla on tuotettu lähes päästötöntä sähköenergiaa sekä tuettu muita uusituvan energian tuotantomuotoja, kuten tuulivoimaloita, silloin kun ei tuule.

ENERGIA- JA VERKKOYHTIÖT

Suunnittelemme energia- ja verkkoyhtiöille sähköasemien uudis- ja saneerauskohteet.

Lisäksi teemme yhteistyötä KVR-urakoitsijoiden kanssa. Suoritamme verkostolaskennat ja suojareleasetteluiden määritykset osana projektia. Toimimme voimalaitoksilla ja tunnemme hyvin toimialakohtaiset direktiivit ja määräykset. Voimalaitoksiin liittyvästä suunnittelusta voit lukea lisää teollisuus-sivustoltamme.


VESILAITOKSET

Toimimme yhteistyössä useiden vesilaitosten kanssa.

Erityisesti puhdistamoiden suunnittelussa on huomioitava haitallinen rikkivety, mikä syövyttää rakenteita ja on hengenvaarallinen kaasu. Asiantuntijamme huomioivat nämä asiat laitosten materiaalivalinnoissa, ilmanvaihdossa, kaasun valvontajärjestelmissä ja ylipaineistamalla herkät laitetilat ja kemiallisesti suodattamalla laitetilojen tuloilman. Voit lukea palveluistamme vesilaitoksille teollisuus-sivustoltamme.

MAA- JA BIOKAASU

Asiantuntijamme ovat erikoituneet räjähdysvaarallisten tilojen suunnitteluun ja konsultointiin.

Maa- ja biokaasu projekteissa erityisen suuressa roolissa on räjähdysvaarallinen ilma-kaasuseos, joka voi muodostua esimerkiksi putkiston vuodosta. Suunnitelmissa tulee huomioida, että laitteisto on turvallinen käyttää, vaikka putkistoon tulisikin vuoto. Voit lukea palveluistamme maakaasu- ja biokaasulaitosympäristöihin teollisuus-sivustoltamme.