fbpx

AUTOMAATIO JA KONEIDEN OHJAUS

Toimitamme koneiden sekä prosessilaitosten automaatiojärjestelmiä. Automaatiojärjestelmä voidaan rakentaa usealla tavalla. Toimivan ohjelman lisäksi on tärkeää, että prosessista kerätään riittävä määrä dataa analysointia ja raportointia varten.

Erityisesti koneiden kanssa toimittaessa, turva-automaatio nousee merkittävään rooliin. Toteutuksessa on ymmärrettävä hyvin konedirektiivin, työturvallisuuslain ja valtioneuvoston asetusten vaatimukset. Kattilalaitoksilla tulee lisäksi huomioida niitä erityisesti koskevat säädökset, kuten painelaitedirektiivi ja painelaitelaki. Toimitamme turva-automaatiojärjestelmiä suunniteltuina, ohjelmoituina ja käyttövalmiiksi koestettuina.

Teemme toteutuksia useiden valmistajien järjestelmillä, kuten Siemens ja Sick, joten ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä sinun projektiisi parhaiten soveltuva toteutustapa.